Hoe?

Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden. Een behandeling kan individueel zijn of met belangrijke anderen. Daarnaast zijn gezinsgesprekken of gesprekken met jou en je werkgever mogelijk. InSight behandelt een scala aan problemen zoals:

 • somberheid en depressie
 • angsten en onzekerheid
 • paniekaanvallen
 • spanningsklachten / burn-out
 • dwangklachten
 • klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis
 • eetproblemen
 • rouwproblemen
 • assertiviteitsproblemen
 • werk- en studieproblemen
 • levensfaseproblemen

Maatwerk

InSight werkt met technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. De meest gebruikte therapeutische technieken zijn cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie.

Jouw omgeving is welkom

Het is niet gemakkelijk om met anderen over problemen te praten. Vaak willen partners, familieleden en vrienden wel helpen, maar weten niet altijd hoe. Indien wenselijk nodigt InSight uw omgeving uit bij de behandeling

Privacy en klachtenregeling

InSight is zich bewust van het belang van de veiligheid en goede omgang met onze cliënten. Dat is een van de fundamenten van ons werk. We willen je graag de ruimte geven om jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt, ook als dat over de behandeling zelf of over je behandelaar gaat.

Over het algemeen hebben onze cliënten geen klachten en als er klachten c.q. misverstanden zijn, kunnen ze die gelukkig goed uitspreken en komen we er samen uit. Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met ons wilt of kunt bespreken, dan kun je terecht bij onze beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialisme. Voor meer informatie over het NvGZP kijk op www.nvgzp.nl.

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Hier treft u van InSight de Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde GZ-psychologen.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de basis-ggz het kwaliteitsstatuut van kracht. Hierin wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg bij hen is georganiseerd. Het kwaliteitsstatuut van InSight kunt u hier inzien.