Therapie

Training psychopathologie

Steeds meer werknemers krijgen in hun dagelijkse werk te maken met mensen die psychiatrische problemen hebben. Denk hierbij o.a. aan werkers bij de politie, brandweer, jeugdzorg en medewerkers van woningcorporaties, beschermende woonvormen en ondersteunende diensten in GGZ instellingen.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen deelnemers uit hetzelfde vakgebied onder begeleiding van een professionele intervisiecoach van InSight. Aan de hand van verschillende modellen worden situaties uit het vakgebied ingebracht waarna de deelnemers hierover gestructureerd met elkaar in gesprek gaan.