Training psychopathologie

Training psychopathologie

Een groeiend aantal mensen kampt met psychische problemen als stress, depressie, angststoornissen of persoonlijkheidsproblematiek. Vooral zorgpersoneel en hulpverleners hebben hier vrijwel dagelijks mee te maken. Maar deze klachten, die vallen onder de noemer psychopathologie, komen ook steeds vaker voor op de werkvloer. Één op de zeven werknemers geeft inmiddels aan last te hebben van dergelijke klachten. Dit kost leidinggevenden, collega’s en de professionals die hen begeleiden veel energie.

Meer begrip voor bepaald gedrag

in-compagny-300x183

InSight verzorgt trainingen aan mensen die met mensen werken; hulpverleners, medewerkers van welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties en politie. Cursisten leren over verschillende vormen van psychopathologie, psychiatrische symptomen en klachten, beeldvorming en het wel of niet serieus moeten nemen van bepaalde klachten. Daarnaast hebben we aandacht voor het perspectief van patiënten.

Onze training zorgt voor een betere communicatie met psychiatrische patiënten. Ook leer je om de kracht en vaardigheden van cliënten en patiënten beter te benutten, bijvoorbeeld door een goede balans te vinden tussen uitsluiten of beschermen.

Educatie, rollenspellen en casuïstiek

In onze tweedaagse training gaan we in op de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden. Er wordt gewerkt met psycho-educatie, rollenspelen en casuïstiek. We reiken je handvatten aan om goed om te gaan met psychiatrisch gedrag en bespreken wat wel en niet werkt: de zogenaamde do’s & dont’s.

Nieuwe inzichten

InSight gaat uit van de eigen kennis en ervaringen van cursisten. We vullen die aan met nieuwe informatie en inzichten, op een interactieve manier. Zo kan theorie goed ingepast worden in de praktijk.

Onze trainingen starten rond 09.30 uur en eindigen circa 17.00 uur. De ochtend wordt besteed aan theorie over de gekozen onderwerpen, na de lunch stapt een acteur in die de praktijkvoorbeelden tot leven brengt. Tot 12 deelnemers kunnen meedoen aan de training Psychopathologie.

Meer informatie of afspraak maken:

7 + 6 =