Therapie

Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt.

EMDR

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Oplossingsgerichte therapie

Het verleden kunt u niet meer veranderen, de toekomst gelukkig wel. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie waarin u vooruit kijkt naar wat u wenst voor in de toekomst.

Mindfulness therapie

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen.