EMDR

EMDR – wat is het?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een relatief nieuwe therapie en helpt mensen bij het verwerken van traumatische ervaringen. Dat kan een eenmalige ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook langdurige ervaringen. Denk aan pesten of misbruik. Die hebben veel invloed op iemands ontwikkeling en werken vaak door in het hier en nu. EMDR werd voor het eerst beschreven in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Zij ontwikkelde de methode die nu de status heeft van een volwaardige therapie.

Hoe werkt het?

In de kern komt de behandeling op het volgende neer: door een traumatische gebeurtenis opnieuw omhoog te halen, en tijdens die beleving de aandacht te verleggen, verliest de herinnering aan kracht. Zo wordt een trauma aanzienlijk verminderd. De afleiding tijdens de herinnering kan bestaan uit licht, geluid of een beweging, bijvoorbeeld van handen.

Bij welke klachten helpt EMDR?

dame-met-vogels-voor-bij-EMDR-300x300EMDR wordt vooral gebruikt bij de verwerking van gebeurtenissen die diep hebben ingegrepen in iemands leven. Veel mensen verwerken die op eigen kracht, bij anderen kunnen door deze trauma’s psychische klachten ontstaan. Vaak gaat het om heftige herinneringen aan een schokkende gebeurtenis. Angstige beelden – ‘flashbacks’ en nachtmerries horen daar meestal ook bij. Net als schrik- en vermijdingsreacties. Ook klachten die te maken hebben met vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid zijn goed te behandelen met EMDR.

Hoe goed werkt het?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. Heb je bijvoorbeeld een enkelvoudig trauma, dan kun je vaak na een paar zittingen je dagelijkse bezigheden al weer oppakken. Vanzelfsprekend hebben heftigere, of meervoudige trauma’s meer behandelingen nodig.

EMDR, is dat wat voor mij?

Bij de start van een behandeling, gaat de EMDR-therapeut uitgebreid in op de oorzaken en achtergronden van je klachten. Daarnaast worden ook individuele kenmerken in kaart gebracht, onder meer je persoonlijke ‘draagkracht’ en hoeveel last je van de klachten hebt. Zo bepalen we of een gerichte traumabehandeling op dat moment noodzakelijk is, en of EMDR hiervoor geschikt is.

Meer informatie of afspraak maken:

1 + 11 =