Oplossingsgerichte therapie

Wat is oplossingsgerichte therapie?

Het verleden kun je niet meer veranderen, de toekomst gelukkig wel. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie waarin je vooruit kijkt naar wat je wenst voor in de toekomst.

Oplossingsgericht betekent dat het niet nodig is om lang stil te staan bij jouw problemen en wat er niet goed gaat. Het is niet nodig achterom te kijken en uit te zoeken wat de oorzaken van problemen zijn en hoe je dat wat je niet wilt, kunt verminderen of laten verdwijnen.

licht-in-kopje-voor-bij-oplossingsgerichte-therapieBij oplossingsgericht werken kijk je vooruit naar wat je wel wilt in de toekomst . Bijvoorbeeld: als je niet meer zo veel piekert, houd je veel tijd over. Waar wil je die aan besteden? Wat heb je ervoor nodig om dat te bereiken? Het is gebleken dat deze vorm van therapie veel voordelen heeft: hij duurt meestal kort, de sfeer van de gesprekken is licht, cliënten voelen zich erg serieus genomen, het geeft hoop en het zelfvertrouwen neemt toe.

Inhoud & doel van de behandeling

Je bepaalt eerst samen met de therapeut jouw doel (de gewenste toekomst) en zal op basis hiervan samen met de therapeut naar oplossingen zoeken. Je voert dan de stappen uit om er te komen. Je wordt gevraagd om zelf op zoek te gaan naar oplossingen, waarbij de therapeut jou helpt om de situaties vanuit verschillende kanten te bekijken. De therapeut blijft als het ware steeds een stapje achter je staan. Je bepaalt zelf wanneer jouw doel bereikt is.

Doelgroep

Oplossingsgerichte therapie is toepasbaar voor alle cliënten, ongeacht de leeftijd. Wel is het van belang dat je een doel hebt waaraan je wilt werken. Het wordt onder andere toegepast bij mensen met depressie, alcoholmisbruik, posttraumatische stressstoornis en andere angstoornissen. Het wordt toegepast bij kinderen, in groepstherapie, in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, bij management en coaching, in het onderwijs en bij mediation.

Wat komt er aan de orde?

Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat jij de expert bent op het gebied van jouw eigen leven. De therapeut helpt je door middel van het stellen van vragen om erachter te komen wat jouw doel is en hoe je jouw doel kunt bereiken. Daarbij zal hij/zij vooral in gaan op uitzonderingen (Wanneer was het probleem er minder of niet?) en op jouw kracht (Hoe is je dat gelukt?, Hoe heb je die zware tijd vol gehouden?).

De therapeut zal aan het eind van het gesprek suggesties meegeven om thuis toe te passen. Je bent vrij om die wel of niet op te volgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘Doe eens meer van hetzelfde’, ‘Onderzoek eens wat je in elk geval wilt houden zoals het is’ of ‘ doet  eens een dag alsof je jouw doel al bereikt hebt en let op wat er anders is’. Ook wordt er regelmatig geëvalueerd hoe ver je bent met het bereiken van jouw doel.

Meer informatie of afspraak maken:

2 + 4 =